Aktualności

02/10/2017
seminarium-5-10-2017-rW dniu 5 października 2017 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji-PIB odbędzie się seminarium pt. "BInżynieria powierzchniowa polimerów i metali dla...
05/09/2017
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w...
04/09/2017
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu poszukuje kandydata na pracownika w Zakładzie Badań Edukacji Zawodowej....
04/09/2017
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu poszukuje kandydata na pracownika w Zakładzie Mechatroniki. Szczegółowe...
04/09/2017
symfonia-innowacji-wieden-2017 W dniach 19 – 21 czerwca w siedzibie Austriackiej Izby Gospodarczej  w Wiedniu odbyła się XXVIII międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Composing...

Symfonia Innowacji – Wiedeń 2017

piksel20170623 113954

W dniach 19 – 21 czerwca w siedzibie Austriackiej Izby Gospodarczej  w Wiedniu odbyła się XXVIII międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Composing the Innovation Symphony"[1] organizowana pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Innowacjami – ISPIM (The International Society for Professional Innovation Management).

 

 

Tematyka konferencji obejmowała następujące bloki tematyczne:

 • cyfrowa rewolucja i innowacyjne modele biznesowe;
 • platformy i ekosystemy innowacji;
 • przedsiębiorczość i start-up’y;
 • foresight i studia nad przyszłością;
 • innowacyjne organizacje;
 • polityki i instrumenty innowacyjne;
 • innowacje otwarte;
 • innowacje w sektorze publicznym;
 • innowacje w sektorze usług;
 • innowacje społeczne;
 • innowacje dla zrównoważonego rozwoju środowiska;
 • odpowiedzialne badania i innowacje;
 • kultura innowacji, wartości;
 • ewaluacja innowacji;
 • kreatywność a innowacje;
 • szkolenie, kształcenie i coaching w obszarze innowacji;
 • współpraca: definicje, uczestnicy, sieci, społeczności, strategie, zarządzanie;
 • umiejętności i metody badań w obszarze innowacyjności (storytelling, games, innovation theatre, design thinking, business design);
 • transfer wiedzy dla innowacji (kwestie ochrony własności intelektualnej);
 • living labs (ekosystemy testowania nowych produktów i usług);
 • super wicked problems (zagadnienia, w których nie zdefiniowano sedna problemu i których rozwiązanie wymaga kompleksowego, interdyscyplinarnego podejścia i zbudowania odpowiedniej kultury współpracy[2]).

Szczegółowy program konferencji oraz streszczenia prezentowanych referatów są dostępne na stronie https://www.ispim-innovation.com/events

20170621 084026

W trakcie konferencji, równolegle do sesji tematycznych odbyło się pięć sesji warsztatowych prowadzonych przez: przedstawicieli ISPIM, przez przedstawicieli konsorcjów projektów finansowanych z funduszy UE lub przez uznanych przedstawicieli sfery nauki i biznesu. Jeden z warsztatów pt. ”Futures Literacy and Entrepreneurship” został przygotowany i poprowadzony przez konsorcjum projektu "Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies – beFORE” koordynowanym przez ITeE – PIB.

W części naukowo-teoretycznej warsztatu Kacper Nosarzewski (4CF) zaprezentował koncepcję Futures Literacy; natomiast Erica Bol (Teach the Future Europe) przedstawiła studium przypadku dot. upowszechniania umiejętności foresightowych wśród dzieci i młodzieży. Następnie Anna Sacio – Szymańska (ITeE – PIB) omówiła cele i zakres projektu beFORE; a Anna Kononiuk (Politechnika Białostocka) zreferowała wyniki dotychczasowych prac w projekcie odnoszących się do zidentyfikowania kluczowych kompetencji przedsiębiorcy, studenta i pracownika nauki dbających o średnią i długą perspektywę rozwoju.

20170621 100317

W części praktycznej uczestnicy warsztatu zostali podzieleni na dwie grupy: w jednej z grup dokonywano oceny i priorytetyzacji 39 kompetencji foresightowych zidentyfikowanych w projekcie beFORE; natomiast w grupie drugiej skoncentrowano się na oddolnym generowaniu takich kompetencji.

Wyniki prac obydwu grup zostały wykorzystane do przygotowania finalnej listy kompetencji, które będą oceniane w drodze badan kwestionariuszowych online przez przedstawicieli grup docelowych z czterech krajów partnerskich projektu: Hiszpanii, Polski, Niemiec oraz Włoch.

Informacje nt. warsztatu ”Futures Literacy and Entrepreneurship”  dostępne są w pliku .pdf poniżej; natomiast przeglądowe wyniki analizy literatury w zakresie kompetencji foresightowych oraz Lista kompetencji foresightowych wygenerowanych w trakcie warsztatu ”Futures Literacy and Entrepreneurship” w ramach konferencji ISPIM 2017 jest dostepna tutaj: https://www.linkedin.com/pulse/quest-competences-future-oriented-entrepreneur-anna-sacio-szyma%C5%84ska?articleId=6293062661806657536#comments-6293062661806657536&trk=prof-post

ISPIM2017_beFORE_workshop_agenda_fin.pdf

 

[1] https://www.ispim-innovation.com/events

[2] R. Buchanan, Wicked Problems in Design Thinking, „Design Issues” 1992,Vol. VIII, Nr 2

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

 

 

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

zam pub

sci2biz